Оловна и безоловна спояваща паста


Производство на COBAR BV, Холандия

Спояваща паста (solder paste)

 е съчетание на прахообразна 

спояваща сплав

 (Solder Alloy) и флюсиращо вещество. Броят на производителите, използващи запояване за осигуряване на електрическа и механична връзка, е огромен. Твърде разнообразни са и приложенията на устройствата със запоени елементи и възли, и съответно изискванията към тях.
Важна особеност на предлаганите от фирмата 

спояващи пасти

 е омокрянето. Чрез него се характеризира способността на пастите да се разливат в течно състояние и съответно плътно да заемат мястото на спойката.

Фирмата предлага спояващи пасти с флюс OT2 – уникална разработка на COBAR BV

Функции на флюса:
- Осигурява хомогенна суспензия на прахообразната сплав за спояване.
- Предотвратява окисляването на спояващата сплав.
- Осигурява подходящ вискозитет за отпечатване.
- Осигурява продължителното запазване формата на отпечатъка.
- Осигурява адхезия на SMD елемента към позицията.
- Осигурява самопозициониране на елемента при затопяване.
- Предотвратява оксидацията на спояващата сплав и спояваните повърхности при затопяване.
- Осигурява контролираното охлаждане на спойката.

Основни видове спояващи пасти предлагани от фирмта ни са следните:

Оловна спояваща паста OT2-SN62-T3   Безоловна спояваща паста OT2M-SN100C-T3

Спояваща паста за SMD монтаж Спояваща паста за SMD монтаж Спояваща паста за SMD монтаж Lead free RoHS Compilant


За повече информация за видове спояващи пасти, които предлага фирмата ни посетете странницата на производителя www.cobar.com

От 1-ви Май 2017 ще сме на нов адрес: София 1407, ул. Сребърна 21, "АЛАГОН ЦЕНТЪР", ет. 4, GPS координати : 42.660342 / 23.321750