Флумастер със солдер маска – Balver Pen


Balver Pen

 

•Ремонтира нарушена солдер маска
•Зелена на цвят
•Предотвратява окъсяване и прескачане на заряд
•Фосфорецира за инспекция

Прецизно добавя солдер маска към незащитени полета на проводниците.

Вече сме на нов адрес: София 1407, ул. Сребърна 21, "АЛАГОН ЦЕНТЪР", ет. 4, GPS координати : 42.660342 / 23.321750