Антистатични материали (ESD) и оборудване


Фирмата е официален представител за България на редица водещи световни концерни, които предлагат технологии и материали за монтаж на печатни платки.

Антистатични (ESD) материали и оборудване производство на BONDLINE Electronics

Фирма BONDLINE Electronics, Великобритания предлага разнообразни антистатични (ESD) материали за електрониката.

 

BONDLINE Electronics са водещ производител и доставчик на продукти за контрол на статично електричество, антистатични продукти за контрол и прецизни ръчни прибори.

Това са антистатични заземяващи гривни, антистатични калцуни и обувки, проводимо защитно оборудване, защитни престилки и ръкавици, индустриално оборудване FAMI и стелажи за печатни платки.

 

Каталог

От векове статичното електричество създава сериозни проблеми за индустрията. През 15 век европейските бастиони са използвали процедури и устройства за контрол и предотвратяване на електростатичен разряд при възпламеняване на барут и други експлозиви. Днес електростатичния разряд оказва въздействие върху продуктивността и надеждността на произведените продукти почти във всеки аспект в сферата на съвременната електроника. Щетите индустрията възлизат на милиарди долари годишно.

Повреда с катастрофални последици, пълен отказ на веригата

Електростатичният разряд може да промени характеристиките на полупроводниково устройство, намалявайки ефективността му или напълно да го разруши. Контролирането на електростатичния разряд на първо място започва с разбирането за принципа на неговото възникване. Електростатичният разряд най-често възниква вследствие на триенето при контакт или разделяне на два материала. Това явление е известно като „трибоелектричен ефект”, който се изразява в прехвърляне на електрони между материалите.

Електростатичната повреда на електронните устройства може да възникне на всеки етап – от производството до експлоатацията им на място. Повредите възникват в резултат на експлоатация на устройствата в неконтролирана среда или когато са прилагани лоши практики за контролирането на електростатичния разряд. Най-общо повредата се класифицира или като тотална повреда, или като скрит дефект.

Повреда във веригата

Тотална повреда. Когато електронното устройство е изложено на въздействие на електростатичен разряд, това може да доведе до разтопяване на метала, критична повреда на връзките или пробив в оксидния слой, като поврежда трайно проводимостта на веригата и води до неизправност. Такава неизправност обикновено може да бъде открита при изпитване на устройствата преди доставката. Ако електростатичният разряд възникне след изпитването, то повредата няма да бъде открита, докато устройството не се повреди в процеса на експлоатация.

Късо съединение, неизправност във веригата

Скрит дефект. Скритият дефект е доста по-трудно да бъде идентифициран. Устройството може да бъде частично повредено и въпреки това да продължава да изпълнява функцията си. Въпреки това експлоатационния живот на устройството вероятно ще бъде драстично намален. Това би довело до преждевременна неизправност на цялата система, което може да се окаже изключително опасно и много скъпо.

Антистатични ESD покрития за под и работни места

Антистатични ESD работни облекла Антистатични ESD обувки
 CCJ10
Антистатични ESD ръкавици

Персонални антистатични ESD аксесоари

Антистатични ESD средства за почистване
Антистатични ESD опаковки различни типове

Антистатични ESD четки Антистатични ESD материали за офис
Антистатични ESD материали за транспорт и съхранение
– контейнери, разделители, поставки за печатни платки
Антистатични етикети и маркиращи ленти Йонизатори
     
 Тестер за заземяване

Тестер за контрол на заземяване
(ESD Test Instruments)