Фоторезист за печатни платки


Фоторезист марка Eternal Laminar E8000 е универсален негативен фоторезист, предназначен за защита при отлагане на покрития в кисела среда, тентинг и ецване, за защита при директно ецване.

Предимства:

- Осигурява висока производителност
- Отлично поведение в галваничните процеси
- Отлична устойчивост към галванично никел-злато отлагане
- Висока 

разделителна способност


- Добро поведение при тентинг процеса
- Лесно стрипване с отделяне на малки частици
- Добра работа в широк диапазон на всички фази на процеса
- Добър контраст след експонация за по-лесна инспекция

Отлична устойчивост

 към алкално и кисело ецване

Фоторезист за печатни платки

Фоторезист за печатни платки