Оловна и безоловна спояваща паста


Производство на COBAR BV, Холандия

Спояваща паста (solder paste)

 е съчетание на прахообразна 

спояваща сплав

 (Solder Alloy) и флюсиращо вещество. Огромен е броя на производителите използващи запояване за осигуряване на електрическа и механична връзка. Твърде разнообразни са и приложенията на устройствата със запоени елементи и възли, съгласно изискванията към тях.
Важна особеност на предлаганите от фирмата 

спояващи пасти

 е омокрянето. Чрез него се характеризира способността на пастите да се разливат в течно състояние и съответно плътно да заемат мястото на спойката.

Фирмата предлага спояващи пасти с флюс JEAN-151 – последна разработка на COBAR BV

Функции на флюса:
- Осигурява хомогенна суспензия на прахообразната сплав за спояване.
- Предотвратява окисляването на спояващата сплав.
- Осигурява подходящ вискозитет за отпечатване.
- Осигурява продължителното запазване формата на отпечатъка.
- Осигурява адхезия на SMD елемента към позицията.
- Осигурява самопозициониране на елемента при затопяване.
- Предотвратява оксидацията на спояващата сплав и спояваните повърхности при затопяване.
- Осигурява контролираното охлаждане на спойката.

Основни видове спояващи пасти предлагани от фирмата ни са следните:

Оловна спояваща паста JEAN-151-SN62-T3   Безоловна спояваща паста JEAN-151-SN100C-T3

Спояваща паста за SMD монтаж Спояваща паста за SMD монтаж Спояваща паста за SMD монтаж Lead free RoHS Compilant


За повече информация за видове спояващи пасти, които предлага фирмата ни посетете странницата на производителя www.cobar.com