Почистване на спояваща паста


За 

почистване на метални шаблони 

(stencil) и платки от 

спояващата паста

, предлагаме следните препарати:

- ESD кърпи CYBERSOLV ® C3400-PW 100 бр., наситени с Ionox I3400 (за ръчно почистване на шаблон);
- Препарат CYBERSOLV ® C8622, течен - за автоматични принтери (automated under stencil wiping systems);
- Универсален течен концентрат AQUANOX ® A4241 – 10% разтвор от препарата премахва спояващата паста от шаблона (stencil) или платката;
Предлагаме пълна гама 

химикали

: за ръчно почистване, утразвуково почистване, почистване в миялна машина и почистване тип конвейр (in-line).

За повече информация за видовете препарати, които предлага фирмата ни, посетете страницата на производителя www.kyzen.com.