Метализация на печатни платки


Метализация на печатни платки

В общ план 

технология за метализация

 на отворите на печатни платки представлява следната последователност:

ПРОЦЕС

ПРОДУКТ

Подготовка на отворите Circuposit Hole Prep 3304
Перманганатна обработка Circuposit Promoter 3310/4140
Неутрализация Circuposit Neutraliser 3319/4190
Алкално обезмасляване Conditioner 3323A
Микроецване Circuposit Etch 3330
Предип Circuposit Pre-Dip 3340
Активатор Circuposit Catalyst 3344
Химична мед Circuposit 3350-1 (0,5 микрона/10 мин/42°C)

Нанасяне изображението на схемата с фоторезист Laminar E8000


Кисело обезмасляване Electroposit PC Cleaner
Микроецване Circuposit Etch 3330
Електрохимична мед Electroposit 1300 (25 микрона, 37 мин., 3А/dm2)
Електрохимичен калай Ronastan EC-1 (10 микрона, 13 мин., 1,5А/dm2)

 

Метализация на печатни платки Lead free