Тинол за ръчно запояване, ремонт


Тинол за ръчно запояване, ремонт

Производство на Balver Zinn, Германия

Тинолът на Balver Zinn с флюс LF3135NC е нова разработка, съдържаща активатори за всякакви 

оловни и безоловни спойки

. Флюсиращата съставка е подобрена разработка на база доказаните и използвани досега двустъпкови активатори. Високата температура на разпад на новия активатор гарантира балансираната работа на двете съставки. Поради тази причина LF3135NC постига оптимални спойки, въпреки ниското съдържание на 

флюсираща съставка

. Стандартното съдържание на флюсираща съставка 2,2%. LF3135NC е истинска „No Clean” формула. Поради доброто си корозионно поведение може да се използва и при отговорни спойки без допълнително почистване. Стандартно LF3135NC се ползва за автоматично и ръчно спояване с поялник и за ремонт. 

Тинол

 с 

флюс

 LF3135NC се произвежда с диаметри от 0.25 мм до 3,5 мм от 

оловни и безоловни сплави

 като Sn63 Pb37, SN100C, SN96C и SN97C.
Диаметър на тинол: от 0,25 мм до 3,5 мм
Съдържание на флюс: 1,5 %; 2,2 %; 3,5%
Диаметър на тинол без флюс: от 0,25 мм до 6,0 мм

Висококачествен оловен тинол Sn63 Pb37 LF3135NC

Тинол Sn63 Pb37

Висококачествен безоловен тинол SN100C (SnCu0,7Ni) LF3135NC

Ако се налага да преминете към 

безоловна технология

 и имате проблеми с безоловни спойки, фирмата ни предлага уникален 

безоловен тинол

 на база патентована от ihon SuNperior, Япония сплав SN100C – калай, мед, никел и германий. Тинолът не съдържа сребро. Тестове на BOEING класираха 

спойки с SN100C

 на първо място по виброустойчивост.
 
Тинол - sn100c Lead free RoHS Compilant