Флюс


Производство на COBAR BV

При използването на оловни и безоловни 

спояващи сплави

 също са необходими 

флюсиращи вещества

. Основните изисквания към тях са да могат да се използват оптимално в различните технологии на спояване, да отделят минимално количество летливи органични вещества (VOC Emission), да осигуряват максимално омокряне (wetting) и 

качествени спойки

, включително на критични места, както и лесно да бъдат почиствани от повърхността, върху която са нанесени.

Фирмата предлага различни видове флюс производство на COBAR BV

- 100 % VOC флюс (на алкохолна основа)

Подходящ тип флюс ще ви препоръчаме, след като се запознаем с вашето оборудване и производство.

- Low VOC флюс (приблизително 40% вода и 60% алкохол)

Подходящ тип флюс ще ви препоръчаме, след като се запознаем с вашето оборудване и производство.

- 100 % VOC free флюс (на водна основа)

Подходящ тип флюс ще ви препоръчаме, след като се запознаем с вашето оборудване и производство.

Флюс
За повече информация за видове 

флюс

, които предлага фирмата ни, посетете страницата на производителя www.cobar.com