Материали за производство на печатни платки


Dow Electronic Materials

Фирмата е официален представител за България на редица водещи световни концерни, които предлагат технологии и материали за 

производство на печатни платки

.
Фирма Dow Electronic Materials е разработчик на технологични процеси, 

материали и оборудване

 за галванотехника и 

производство на печатни платки

.

Продуктите на фирма Dow Electronic Materials съответстват на всички спецификации и стандарти за производство на автомобилни, електронни и 

електрически компоненти

. Специалисти на нашата фирма винаги могат да окажат техническо съдействие за внедряване и поддръжка на продуктите на Dow Electronic Materials.

Видове Материали за производство на печатни платки