Тринокулярен микроскоп с HD камера


IN5300 Stereo Zoom Microscope

Уникален за цената си тринокулярен микроскоп с HD камера за електроника.

Микроскопът е инсталиран в офиса ни за проби.

Оптичен стерео zoom-microscope;
7-45X увеличение;
работна дистанция: 100 - 165 mm; позволява ремонт на печатни платки под увеличение;
масивна стойка;
тринокулярен микроскоп (порт за камера);
(допълнително LED осветление).